Friss hírek

Berkesd

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Berkesd Községi Önkormányzat 11/2009. (X.26.) rendelete

szabályozza Berkesd településen az avar és kerti hulladék égetését.

A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében

az avar és kerti hulladék égetése hétfőn és pénteken 09.00-19.00 óra között megengedett.

Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok.

Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető.

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.

Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett égethető.

Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki belterületen égetést úgy végez, hogy cselekményével Berkesd községi Önkormányzatának  az avar és kerti hulladék elégetéséről szóló (11/2009.(X.26.) rendeletének 2-3.§-ban foglalt szabályokat megszegi.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

 

Berkesd, 2016. július 7.

                                                                                                                         Hendzselné Papp Ilona

                                                                                                                                aljegyző

 

  

 

Farkas Csaba r. főtörzsőrmester (telefonszáma: 30/7139-500)

 körzeti megbízott Berkesd, Alkotmány u. 25. szám alatti körzeti megbízotti irodában

páros héten hétfőn 16:00 - 17:00 óra közötti időben

tartja fogadóóráit.

 

A projekt keretében a berkesdi központtal működő, háziorvosi és gyermekorvosi vegyes praxis valamint a védőnői szolgálat teljes fejlesztése valósult meg. Mindkét praxis négy (Berkesd, Szilágy, Pereked, Ellend) településen biztosítja a lakosság számára az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. A beruházás keretében eszközbeszerzés és építési tevékenység is megvalósult.

A projekt teljes összköltsége 59.005.129 Ft.

 

Tisztelt Látogató!


Berkesd község polgármestereként tisztelettel köszöntöm Önt honlapunkon.
Mielőtt betekintene a tartalomba, kérem, engedje meg, hogy néhány szóval bemutassam Önnek Berkesd "emberi arcát", hogy a böngészés során fellelhető sok száraz információt megtölthessem a mögöttük élő emberek világával.
A mi falunk egy csodálatos helyen fekszik a Baranyai-dombságban, a Mecsek hegység keleti oldalán. Egy-egy magasabban fekvő dombról körültekintve lenyűgöző panoráma tárul elénk. A dombok hajlatain végignyúló szántóföldek, az azokat körülölelő erdők látványa magával ragadja az embert.
A mi falunk -mivel zsákfalu- mentes a nagy forgalomtól, csendes, levegője tiszta. Berkesden a házak nagy része előtt széles előkert van zöldfelülettel, sövénnyel és fákkal. Az "alsó falu" öreg fáinak hatalmas lombajai nyáron szinte átkarolják az utat, így adva enyhet az ott közlekedőknek.
A mi falunk sok szép házat, házrészt, kerítést rejt, melyeket meg kell őriznünk az utókornak. Ezeknek az épületeknek nagy része felújításra szorul. Reméljük az elkövetkezendő években erre is sor kerül, hisz történelmünk megőrzése alapvető feladatunk.
A mi falunk népességszám csökkenése az utóbbi években megállt, sőt lassú növekedést mutat. A megüresedett házakat fiatal, családot vállaló emberek vásárolták meg. Ez is azt mutatja, hogy Berkesd fejlődő település.
A mi falunk lakói több nemzetiségből tevődnek össze. Legtöbbjük magyar, de vannak cigányok, németek, horvátok és szlovákok is. Jelenleg egyetlen lakóház van külföldi állampolgár birtokában. Ha a későbbiekben több ilyen letelepedőnk lenne, az színesítené a falu életét.
A mi falunk lakói is -hasonlóan más falvakhoz- szeretnék, hogy minél komfortosabb, rendezettebb, otthonosabb legyen a lakóhelyük. Ehhez hozzátartozik többek között a meglévő intézményhálózat megtartása és fejlesztése, az infr
astruktúra megfelelő szintű fejlődése, a munkavégzés biztonsága.
Célunk, hogy a Berkesden lakók otthonuknak érezzék a települést. Mert az ember idegenben csak átutazó, az életét leélni otthon akarja.


Üdvözlettel:

polgarmester

Kapitány Zoltánné polgármeste